Tällä sivulla esitetään yhdistyksen jäsenille tarkoitettuja taloustietoja ja mahdollisia muita ilmoitustauluasioita!

 

 

 

 

 

 

 

Työntekijän sairausajan palkanmaksun päätyttyä 1.4.2020 (hän siirtyi kelan sairauspäivärahalle) palkka- ja palkan sivukustannukset vähenivät huhtikuusta alkaen.

Marraskuussa 2020 on maksettu pitämättömät 2019 lomat ja 2020 lomien lomakorvaukset ja helmikuussa 2021 puolet 2020 lomista.

Maaliskuun alusta alkaen aloitti 50% osa-aikainen pastorin sijainen.

 

2020 tuloslaskelma ja tase

(hallitus hyväksynyt 17.2.21)

2020 tuloslaskelma ja tase

Rukoushuoneyhdistyksen vuosikokous 16.5.2021 klo 11